La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) obre una convocatòria per incorporar una persona durant 6 mesos a jornada complerta. La voluntat de la XCN és donar continuïtat a la persona seleccionada més enllà del període del contracte i que s’incorpori a l’àrea de projectes de l’entitat.

El lloc de treball serà a Vic, on té la seu social la XCN. No obstant, degut a la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19, la feina es realitzarà inicialment de forma majoritària en modalitat de teletreball.

 • Coordinació, preparació, redacció i justificació de projectes tècnics d’àmbit europeu i internacional, relacionats amb la conservació de la natura.
 • Representació institucional de l’entitat davant d’actors claus d’àmbit europeu i internacional (EEB, ELCN, ILCN, etc.).
 • Implementació de sistemes de seguiment dels projectes, en coordinació amb l’àrea d’administració i comptabilitat analítica.
 • Col·laboració en l’organització de jornades, tallers o altres esdeveniments organitzats per la XCN.
 • Participació en el desenvolupament de les línies d’acció del Pla Estratègic de la XCN, en coordinació amb la direcció. Perfil de la persona que cerquem Es busca una persona amb formació universitària en l’àmbit de la biologia, ciències ambientals, gestió de projectes europeus, o altres, que permetin mostrar experiència en la coordinació i execució de projectes europeus en l’àmbit de la conservació de la natura.

Requisits:

 • Persona identificada amb la finalitat de la XCN.
 • Experiència en la participació de projectes europeus i internacionals.
 • Experiència en conservació de la natura, biodiversitat o ecologia.
 • Bon nivell de redacció i estructuració de documents.
 • Alt nivell d’anglès oral i escrit.
 • Persona organitzada, amb capacitat per treballar de manera autònoma i liderar projectes, i alhora capacitat de treball en xarxa.

Es valorarà:

 • Coneixement de programes de gestió integral de projectes (ERP)
 • Experiència prèvia en organitzacions vinculades a la conservació de la natura i/o participació com a voluntari/a ambiental.

Condicions laborals

El contracte serà per dotze mesos, amb inici durant el juliol de 20 21.

El salari assignat serà el corresponent al marc laboral de la XCN.

Envieu el vostre currículum a laboral@xcn.cat, adjuntant, si voleu, una carta de presentació. DATA LÍMIT PER ENVIAR CV: 22 de juny de 2021.

Más información

Formación relacionada: Gestión y Conservación de FaunaPaisaje e Intervención AmbientalCustodia del TerritorioGestión de Espacios Naturales Protegidos

Si quieres recibir nuestro boletín semanal de ofertas de empleo inscríbete aquí